Milanote

Milanote

app.milanote.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Milanote cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Milanote là một công cụ dễ sử dụng để sắp xếp các ý tưởng và dự án của bạn thành các bảng trực quan. Thêm ghi chú, hình ảnh, liên kết và tệp, sắp xếp chúng một cách trực quan và chia sẻ chúng với nhóm của bạn.

Trang web: milanote.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Milanote theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.