Save My Exams

Save My Exams

savemyexams.co.uk

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Save My Exams cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Đề thi được sắp xếp theo chủ đề và độ khó. Bảng tính của chúng tôi bao gồm tất cả các chủ đề từ các khóa học GCSE, IGCSE và A Level. Hãy thử cho họ xem bạn làm như thế nào!

Trang web: savemyexams.co.uk

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Save My Exams theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.