MathsWatch

MathsWatch

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: mathswatch.co.uk

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho MathsWatch trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

MathsWatch là nền tảng Toán học trực tuyến hoàn chỉnh giúp học sinh của bạn có thể học tập 24/7 từ mọi nơi trên thế giới. Video, bài đánh giá trực tuyến, loạt bài kiểm tra theo mô hình, công cụ phản hồi, học tập độc lập, bài tập có thể in được, v.v. đều được đưa vào để phát triển kỹ năng toán học của học sinh.

Trang web: mathswatch.co.uk

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với MathsWatch theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.