Rooftop

Rooftop

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: getrooftop.io

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Rooftop trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tại Rooftop, chúng tôi đang đổi mới cách gửi email của các nhóm.📧 Tạo tính cộng tác trong email bằng cách đề cập đến đồng nghiệp một cách hiệu quả hoặc xây dựng quy trình làm việc thông minh để sắp xếp hộp thư đến chung của họ. Quản lý email nhóm như @contact, @info hoặc @yourbrand một cách dễ dàng.

Trang web: getrooftop.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Rooftop theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.