Rho

Rho

bank.rho.co

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Rho cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Thúc đẩy doanh nghiệp của bạn phát triển bằng giải pháp quản lý tiền mặt và chi tiêu duy nhất tích hợp thẻ công ty, dịch vụ ngân hàng và AP trên một nền tảng tự động duy nhất—được hỗ trợ bởi dịch vụ chuyên nghiệp.

Trang web: rho.co

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Rho theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.