Emburse Spend

Emburse Spend

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: emburse.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Emburse Spend trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Chi tiêu hoàn trả - Thay đổi cách chi tiêu của nhóm bạn. Chi tiêu Emburse là tiến bộ mới nhất trong các giải pháp thẻ doanh nghiệp. Tăng khả năng hiển thị và kiểm soát theo thời gian thực của bạn bằng cách phê duyệt chi tiêu của nhóm bạn trước khi điều đó xảy ra. Phát hành thẻ ảo sử dụng một lần và định kỳ cho các thành viên trong nhóm của bạn với các quy tắc được tích hợp sẵn. Bạn thậm chí có thể sử dụng nhiều tính năng Chi tiêu hoàn toàn miễn phí*.

Trang web: emburse.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Emburse Spend theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.