Recruiteze

Recruiteze

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: recruiteze.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Recruiteze trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Hợp lý hóa hoạt động tuyển dụng của bạn bằng phần mềm tiên tiến. Các công cụ tuyển dụng giúp bạn theo dõi, sắp xếp và sắp xếp dữ liệu ứng viên trực tuyến.

Trang web: recruiteze.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Recruiteze theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.