Breezy HR

Breezy HR

app.breezy.hr

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Breezy HR cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Cải thiện toàn bộ quy trình tuyển dụng của bạn với phần mềm tuyển dụng Breezy HR và hệ thống theo dõi ứng viên. Chúng tôi giúp bạn thu hút và thuê những nhân viên giỏi mà tốn ít công sức hơn. 👌

Trang web: breezy.hr

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Breezy HR theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.