Reach

Reach

app.magicreach.ai

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Reach cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Cách nhanh nhất để cá nhân hóa email của bạn. Reach là một trợ lý cá nhân hóa AI. Các đại diện nghiên cứu khách hàng tiềm năng của họ nhanh hơn bằng cách lấy dữ liệu từ nhiều nguồn. Và nhanh chóng tạo ra các tàu phá băng siêu cá nhân hóa từ dữ liệu liên quan.

Trang web: magicreach.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Reach theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.