Branchminds

Branchminds

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: branchminds.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Branchminds trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Trợ lý nghiên cứu AI để tìm các liên kết Web liên quan đến Nội dung khái niệm của bạn. Một tiện ích được nhúng ngay trong Notion của bạn sẽ đọc từ nội dung Notion của bạn để giúp bạn nghiên cứu và tìm các liên kết Web có liên quan trong các chủ đề mà bạn quan tâm.

Trang web: branchminds.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Branchminds theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.