QQ邮箱

QQ邮箱

mail.qq.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng QQ邮箱 cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

QQ Mailbox cung cấp dịch vụ email hiệu quả, ổn định và thuận tiện cho hàng trăm triệu người dùng. Bạn có thể sử dụng nó trên các trang web máy tính, ứng dụng khách iOS/iPad và ứng dụng khách Android để gửi tệp đính kèm lớn 3G qua email và trải nghiệm các chức năng đặc biệt như trạm truyền tệp, lịch, notepad và chai trôi. Email QQ, giữ liên lạc.

Trang web: mail.qq.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với QQ邮箱 theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.