Pymetrics

Pymetrics

pymetrics.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Pymetrics cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

pymetrics là một nền tảng kỹ năng mềm định nghĩa lại việc tuyển dụng và quản lý nhân tài – sử dụng thông tin chuyên sâu về hành vi dựa trên dữ liệu và AI đã được kiểm tra để tạo ra quy trình tuyển dụng hiệu quả, hiệu quả và công bằng hơn trong suốt vòng đời của nhân tài.

Trang web: pymetrics.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Pymetrics theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.