PriceSpider

PriceSpider

insights.pricespider.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng PriceSpider cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Cổng thông tin khách hàng chuyên sâu của PriceSpider bao gồm một bộ công cụ độc đáo tập trung vào Chuyển đổi của người tiêu dùng, Tính toàn vẹn của thương hiệu và Chuyển đổi Sự thông minh. Với những công cụ này, các nhà sản xuất thương hiệu có thể biết chính xác cách thức và vị trí sản phẩm của họ đang được bán và khách hàng đang mua gì. Phần mềm độc quyền của PriceSpider cung cấp dữ liệu thời gian thực và có thể thực hiện được hiểu biết sâu sắc để giúp các nhà sản xuất thương hiệu bán hàng trực tuyến nhiều hơn

Trang web: pricespider.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với PriceSpider theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.