Practikalia

Practikalia

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: practikalia.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Practikalia trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Đào tạo có tác động đến kết quả. Chúng ta đạt được sự thay đổi hành vi thông qua thực hành. Chúng tôi cải thiện doanh số bán hàng, chất lượng dịch vụ, kỹ năng quản lý và kỹ năng ứng dụng máy tính. Học sinh tiếp thu phương pháp thực hành tốt nhất bằng cách thực hành với các thiết bị mô phỏng tương tác có trí tuệ nhân tạo của chúng tôi.

Trang web: practikalia.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Practikalia theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.