Planyway

Planyway

planyway.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Planyway cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Cách tốt nhất để quản lý trực quan lịch trình của bạn và lập kế hoạch làm việc nhóm theo lịch hoặc dòng thời gian. Quản lý mọi thứ từ lịch trình hàng ngày đến làm việc nhóm và các dự án lớn trên một lịch duy nhất cho Trello!

Trang web: planyway.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Planyway theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.