Pipefy

Pipefy

app-auth.pipefy.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Pipefy cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Pipefy thay đổi cách bạn hoàn thành công việc. Dùng thử Pipefy miễn phí. Tạo một cơ sở dữ liệu duy nhất. Thiết lập các tiêu chuẩn. Các biểu mẫu có thể tùy chỉnh. Thông tin được chuẩn hóa. Kết nối quá trình. Tập trung hóa dữ liệu. Gửi email tự động. Tự động hóa Truyền thông.

Trang web: app-auth.pipefy.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Pipefy theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.