Picard

Picard

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: picard.fr

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Picard trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Trên picard.fr, hãy khám phá các sản phẩm đông lạnh của Picard: nhiều lựa chọn về sản phẩm đông lạnh tại cửa hàng hoặc giao hàng tận nhà, phù hợp với mọi bữa ăn và mong muốn của bạn.

Trang web: picard.fr

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Picard theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.