Carrefour

Carrefour

carrefour.fr

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Carrefour cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Hãy mua sắm trên Carrefour.fr và tìm hàng nghìn sản phẩm với giá tốt nhất trong Cửa hàng, bộ sưu tập Drive-thru hoặc Giao hàng tận nhà của bạn. Tất cả thông tin cửa hàng, catalog, dịch vụ.

Trang web: carrefour.fr

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Carrefour theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.