Peatix

Peatix

peatix.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Peatix cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Phát triển cộng đồng của bạn thông qua Nhóm, quảng bá và quản lý các sự kiện của bạn bằng cách sử dụng các công cụ mạnh mẽ của Peatix trên web và ứng dụng. Đơn giản, minh bạch, phí thấp. Hỗ trợ lấy khách hàng làm trung tâm.

Trang web: peatix.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Peatix theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.