RevenueCat

RevenueCat

app.revenuecat.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng RevenueCat cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Đăng ký trong ứng dụng được thực hiện dễ dàng. RevenueCat giúp dễ dàng triển khai và quản lý đăng ký trong ứng dụng, phân tích dữ liệu khách hàng và tăng doanh thu định kỳ trên iOS, Android và web.

Trang web: revenuecat.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với RevenueCat theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.