OVHcloud

OVHcloud

ovhcloud.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng OVHcloud cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

OVH, tên pháp lý là OVH Groupe SAS, là một công ty điện toán đám mây của Pháp cung cấp VPS, máy chủ chuyên dụng và các dịch vụ web khác. Tính đến năm 2016, OVH sở hữu trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới về diện tích bề mặt. Tính đến năm 2019, đây là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ lớn nhất ở Châu Âu và lớn thứ ba trên thế giới dựa trên máy chủ vật lý.

Trang web: ovhcloud.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với OVHcloud theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.