orygo

orygo

app.orygo.ai

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng orygo cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

AI Copilot học tập và phân tích của bạn. Tổng hợp các nguồn nội dung bạn thích (PDF, các trang Web từ URL, Trang trình bày, CSV và nhiều nguồn khác) Tạo chatbot AI được cá nhân hóa bằng 1 cú nhấp chuột với các nguồn được chọn Thử thách với những câu hỏi khó. Nhận câu trả lời ngay lập tức, dễ hiểu

Trang web: orygo.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với orygo theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.