Numbeo

Numbeo

numbeo.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Numbeo cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Numbeo là cơ sở dữ liệu về chi phí sinh hoạt lớn nhất thế giới. Numbeo cũng là cơ sở dữ liệu toàn cầu về dữ liệu chất lượng cuộc sống: chỉ số nhà ở, tỷ lệ tội phạm được nhận thức, chất lượng chăm sóc sức khỏe, chất lượng giao thông và các số liệu thống kê khác.

Trang web: numbeo.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Numbeo theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.