Notado

Notado

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: notado.app

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Notado trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Bạn có phải là người đánh dấu trang không? Bạn có thích lưu những thứ bạn đọc trực tuyến, lưu trữ các trang web để quay lại vào một ngày nào đó trong tương lai không? Bạn có thấy khó nhớ điều gì khiến bạn thích tác phẩm dài mà bạn đã dành nửa giờ để đọc không? Bạn có thấy bình luận từ các chủ đề thảo luận cũng thú vị và có giá trị như những bài viết bạn đọc không? Nếu bạn trả lời "có" cho bất kỳ câu hỏi nào trong số này thì Notado có thể dành cho bạn! Notado là cách tiếp cận ưu tiên nội dung để đánh dấu trang trực tuyến, trong đó các đoạn văn và câu khiến bạn muốn đánh dấu nội dung nào đó sẽ được coi là công dân hạng nhất thay vì các phần siêu dữ liệu bổ sung. Với Notado, dấu trang của bạn tập trung vào các lựa chọn văn bản, có thể tìm kiếm đầy đủ và có thể được sắp xếp nhưng vẫn hợp lý với bạn nhờ hệ thống gắn thẻ tự động mạnh mẽ. Bạn có thể đang nghĩ "Tôi đã sử dụng Pinboard, Instapaper và Readwise và tôi không muốn thay đổi toàn bộ quy trình làm việc của mình chỉ để thử thứ Notado này..." - Tôi hiểu rồi! Các trang web gốc của mọi ghi chú mà bạn lưu vào Notado cũng có thể được tự động đồng bộ hóa với Pinboard, Instapaper và Readwise!

Trang web: notado.app

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Notado theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.