NiR IAS

NiR IAS

nirias.in

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng NiR IAS cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

NiR là cơ sở duy nhất ở vùng đất Bengali đào tạo sinh viên UPSC bằng tiếng Bengali. NiR đã mang đến một cơ hội tuyệt vời cho những sinh viên muốn nhưng không thể chuẩn bị cho UPSC do trình độ tiếng Anh yếu.

Trang web: nirias.in

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với NiR IAS theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.