NewsWhip Spike

NewsWhip Spike

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: newswhip.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho NewsWhip Spike trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Giám sát phương tiện truyền thông theo thời gian thực cho các nhóm liên lạc. Kết hợp nguồn cấp dữ liệu thời gian thực của nội dung web và mạng xã hội với dữ liệu tương tác của công chúng để xác định và dự đoán nội dung quan trọng

Trang web: newswhip.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với NewsWhip Spike theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.