AgoraPulse

AgoraPulse

app.agorapulse.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng AgoraPulse cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Phần mềm quản lý phương tiện truyền thông xã hội dễ sử dụng cho phép bạn luôn ngăn nắp, tiết kiệm thời gian và dễ dàng quản lý hộp thư đến, xuất bản, báo cáo, giám sát và các công cụ cộng tác nhóm.

Trang web: agorapulse.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với AgoraPulse theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.