NaturalReader

NaturalReader

naturalreaders.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng NaturalReader cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Tính năng chuyển văn bản thành giọng nói mạnh mẽ ở nhà, nơi làm việc hoặc khi đang di chuyển. Tải lên văn bản và tài liệu hoặc chuyển đổi sang mp3 để nghe mọi lúc, mọi nơi.

Trang web: naturalreaders.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với NaturalReader theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.