Mimosa

Mimosa

mimosa.so

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Mimosa cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Động não hợp tác. Tăng áp với A.I. Cùng nhau giải quyết vấn đề một cách hiệu quả bằng các phương pháp hay nhất về tư duy thiết kế và A.I. gợi ý—không có đường cong học tập.

Trang web: mimosa.so

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Mimosa theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.