Medify

Medify

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: medify.co.uk

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Medify trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Đăng ký vào trường y với lời khuyên, lời khuyên và dịch vụ của chuyên gia Medify về UCAT, BMAT, phỏng vấn trường y, kinh nghiệm làm việc y khoa và tuyên bố cá nhân về y học UCAS.

Trang web: medify.co.uk

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Medify theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.