Mais Laudo

Mais Laudo

app.maislaudo.com.br

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Mais Laudo cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Báo cáo y tế từ xa trong tối đa 12 giờ làm việc cho phòng khám hoặc y học nghề nghiệp của bạn. Báo cáo X-quang, Chụp cắt lớp, Điện não đồ, Đo phế dung, Điện tâm đồ, Holter, ABPM, Thị lực, Chụp nhũ ảnh, trong số những báo cáo khác do các chuyên gia y tế cấp. Báo cáo trực tuyến có tại Mais Laudo.

Trang web: maislaudo.com.br

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Mais Laudo theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.