Maze

Maze

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: maze.co

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Maze trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Những sản phẩm tuyệt vời được xây dựng trên những thói quen tốt. Hãy liên tục khám phá sản phẩm. Xác thực các quyết định tổng thể và sản phẩm hàng ngày bằng thông tin chi tiết về người dùng mà cả nhóm của bạn có thể thu thập, sử dụng và hành động.

Trang web: maze.co

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Maze theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.