Macrometa

Macrometa

auth-play.macrometa.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Macrometa cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Macrometa là Cơ sở dữ liệu NoSQL được tích hợp pub/sub, xử lý luồng và Tìm kiếm. Các nhà phát triển doanh nghiệp sử dụng Mạng dữ liệu toàn cầu của Macrometa để tạo các ứng dụng và API thời gian thực trong vài phút chứ không phải vài tháng.

Trang web: macrometa.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Macrometa theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.