Artie

Artie

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: artie.so

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Artie trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Artie là một nền tảng tích hợp dữ liệu thời gian thực, mã nguồn mở cho cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu. Nhận thông tin chi tiết theo thời gian thực và mở khóa các trường hợp sử dụng mới với độ trễ dữ liệu dưới một phút.

Trang web: artie.so

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Artie theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.