Litebulb

Litebulb

app.litebulb.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Litebulb cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Mở rộng quy mô nhóm của bạn bằng các cuộc phỏng vấn mã hóa tại chỗ tự động. Sử dụng Litebulb để đánh giá ứng viên sâu hơn gấp 10 lần và thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn hơn gấp 10 lần.

Trang web: litebulb.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Litebulb theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.