Ghost Inspector

Ghost Inspector

app.ghostinspector.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Ghost Inspector cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Xây dựng hoặc ghi lại các bài kiểm tra tự động cho trang web hoặc ứng dụng của bạn ngay trong trình duyệt. Chạy chúng liên tục để phát hiện lỗi và hồi quy. Không cần mã hóa.

Trang web: ghostinspector.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Ghost Inspector theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.