LingoJam

LingoJam

lingojam.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng LingoJam cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

LingoJam cho phép bạn tạo một trình dịch trực tuyến. Rất đơn giản, chỉ cần đưa cho chúng tôi một vài danh sách các từ và chúng tôi sẽ kết hợp các từ đó và tạo ra một dịch giả mà bạn có thể chia sẻ với cả thế giới!

Trang web: lingojam.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với LingoJam theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.