Legislate

Legislate

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: legislate.ai

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Legislate trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Legislate là một công ty công nghệ pháp lý được thành lập tại Oxford, giúp những người không phải là luật sư dễ dàng tạo, quản lý và tìm kiếm các hợp đồng được luật sư phê duyệt một cách an toàn mà không cần tốn nhiều ngân sách pháp lý. Phần mềm quản lý hợp đồng của Legislate được xây dựng trên công nghệ biểu đồ tri thức đã được cấp bằng sáng chế giúp dữ liệu hợp đồng có thể sử dụng và tìm kiếm được trên quy mô lớn.

Trang web: legislate.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Legislate theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.