Laboral Group

Laboral Group

app.laboralgroup.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Laboral Group cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Tại Laboural Group, chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ chuyên biệt trong việc ngăn ngừa rủi ro nghề nghiệp, một danh mục đào tạo đa dạng được phê duyệt và trợ cấp cũng như tư vấn chuyên môn về bảo vệ dữ liệu và các vấn đề bình đẳng lao động.

Trang web: laboralgroup.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Laboral Group theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.