Kustomer

Kustomer

kustomerapp.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Kustomer cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Phát triển với CRM được xếp hạng hàng đầu dành cho dịch vụ khách hàng. Mang đến trải nghiệm khách hàng thống nhất nhanh hơn, phong phú hơn và sẵn có ở nơi khách hàng của bạn muốn trên các ứng dụng email, điện thoại, trò chuyện, mạng xã hội và nhắn tin.

Trang web: kustomer.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Kustomer theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.