Infomaniak kMeet

Infomaniak kMeet

kmeet.infomaniak.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Infomaniak kMeet cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Infomaniak Meet là giải pháp hội nghị truyền hình tôn trọng quyền riêng tư của bạn trong mọi cuộc thảo luận. Không có địa chỉ e-mail, không có quảng cáo và không cần đăng ký. Các cuộc thảo luận của bạn không được phân tích và chỉ được truyền qua máy chủ Infomaniak ở Thụy Sĩ.

Trang web: infomaniak.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Infomaniak kMeet theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.