Temp Mail

Temp Mail

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: temp-mail.org

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Temp Mail trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Ngăn chặn thư rác khỏi thư của bạn và giữ an toàn - chỉ cần sử dụng địa chỉ email tạm thời dùng một lần! Bảo vệ địa chỉ email cá nhân của bạn khỏi thư rác bằng Temp-mail.

Trang web: temp-mail.org

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Temp Mail theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.