Kisi

Kisi

web.kisi.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Kisi cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Kisi là một phần mềm dựa trên đám mây dễ sử dụng để quản lý quyền truy cập vào cửa của bạn. Để truy cập vật lý, hãy sử dụng Ứng dụng di động trên điện thoại thông minh của bạn hoặc huy hiệu bảo mật để mở khóa và mở cửa

Trang web: getkisi.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Kisi theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.