Bitdefender GravityZone

Bitdefender GravityZone

gravityzone.bitdefender.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Bitdefender GravityZone cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Đăng nhập vào Trung tâm điều khiển GravityZone. Dễ dàng quản lý bảo mật thiết bị doanh nghiệp của bạn - điểm cuối, mạng và cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu vật lý, ảo và dựa trên đám mây.

Trang web: gravityzone.bitdefender.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Bitdefender GravityZone theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.