Kira Talent

Kira Talent

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: kiratalent.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Kira Talent trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Làm cho quá trình tuyển sinh của bạn trở nên nhân văn hơn. Kira biến đổi quy trình tuyển sinh của bạn bằng các bài đánh giá bằng văn bản, video theo thời gian và theo yêu cầu. Kira hợp tác với hơn 300 chương trình trên toàn thế giới để xây dựng các đánh giá ưu tiên ứng viên nhằm xác định và lựa chọn những sinh viên phù hợp nhất.

Trang web: kiratalent.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Kira Talent theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.