Kanbansi

Kanbansi

kanbansi.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Kanbansi cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

KANBANSI là một giải pháp phần mềm giúp đơn giản hóa việc sử dụng mô hình phát triển phần mềm linh hoạt rất thành công, được gọi là KANBAN. Trọng tâm là thể hiện trực quan chuỗi giá trị với các bước quy trình khác nhau. Các bước riêng lẻ được ghi chú trên thẻ mục lục và kết hợp trên bảng trắng.

Trang web: kanbansi.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Kanbansi theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.