Azure DevOps

Azure DevOps

dev.azure.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Azure DevOps cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Lập kế hoạch thông minh hơn, cộng tác tốt hơn và vận chuyển nhanh hơn với Dịch vụ Azure DevOps, trước đây gọi là Dịch vụ nhóm Visual Studio. Nhận các công cụ linh hoạt, CI/CD, v.v.

Trang web: dev.azure.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Azure DevOps theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.