Codemagic

Codemagic

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: codemagic.io

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Codemagic trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tăng cường phát triển ứng dụng di động của bạn bằng cách tích hợp và phân phối liên tục. Thay thế sự can thiệp thủ công và xây dựng, thử nghiệm cũng như phân phối ứng dụng di động nhanh hơn 20% bằng CI/CD dành cho thiết bị di động.

Trang web: codemagic.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Codemagic theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.