Joyous

Joyous

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: joyoushq.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Joyous trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Joyous đã xây dựng lại phản hồi của nhân viên để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Agile. Đây là công cụ phản hồi duy nhất được tạo riêng cho các tổ chức đề cao sự tin cậy, hành động và quyền tự chủ.

Trang web: joyoushq.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Joyous theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.