Feedback Company

Feedback Company

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: feedbackcompany.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Feedback Company trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Giải pháp cho phản hồi đáng tin cậy và trung thực Bằng cách liên tục đặt câu hỏi phù hợp cho đúng người vào đúng thời điểm, bạn sẽ có được cái nhìn sâu sắc hơn về hành trình của khách hàng, làm cho xu hướng, nhu cầu và điểm hành động trở nên rõ ràng. Từ đánh giá (sản phẩm) đến nghiên cứu sâu rộng về khách hàng và nhân viên.

Trang web: feedbackcompany.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Feedback Company theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.